CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

LỄ CẮT BĂNG TRIỂN LÃM VÀ THĂM CÁC GIAN HÀNG

06/10 | 07:30 - 08:15

Lễ cắt băng triển lãm và thăm các gian hàng: Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình Chuyển đổi số

 Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa
 Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 Lãnh đạo Tỉnh ủy/HĐND/UBND tỉnh Thanh Hóa
 Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, một số Tập đoàn, doanh nghiệp

PHIÊN TOÀN THỂ

06/10 | 08:30 - 10:45

Phiên toàn thể: Thúc đẩy Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
 Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa
1. Thông qua chương trình và giới thiệu đại biểu

 08:30 - 08:35

2. Tặng hoa cảm ơn các Nhà tài trợ
 Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CĐS tỉnh Thanh Hóa

 08:35 - 08:40

3. Phát biểu khai mạc
 Ông Mai Xuân Liêm, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo CĐS tỉnh Thanh Hóa

 08:40 - 09:00

4. Phát biểu của Lãnh đạo Bộ TT&TT
 Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 09:00 - 09:20

5. Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia và định hướng chuyển đổi số địa phương trong giai đoạn mới
 Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia-Bộ TT&TT

 09:20 - 09:35

6. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
 Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục PTDN-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 09:35 - 09:50

7. Phương pháp luận về Chuyển đổi số
 Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch tập đoàn BKAV

 09:50 - 10:05

8. Chuyển đổi số tại cơ sở - Những bài học kinh nghiệm
 Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó giám đốc kinh doanh số VNPT Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn VNPT

 10:05 - 10:15

9. MISA đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tỉnh Thanh Hóa
 Ông Trịnh Văn Biển, Giám đốc Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần MISA

 10:15 - 10:25

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

06/10 | 10:25 – 11:15

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số
 Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa
1. Sở TT&TT Thanh Hóa và Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT
2. Sở NN&PTNT với VNPT Thanh Hóa
3. Sở Y tế với VNPT Thanh Hóa
4. UBND huyện Thiệu Hóa với VNPT Thanh Hóa
5. UBND huyện Thạch Thành và VNPT Thanh Hóa
6. UBND thành phố Thanh Hóa và Viettel Thanh Hóa
7. UBND thành phố Sầm Sơn và Viettel Thanh Hóa
8. Sở VHTT&DL với Mobifone Thanh Hóa
9. Hiệp Hội Doanh nghiệp Thanh Hóa và Mobifone Thanh Hóa

Khai trương thử nghiệm phát sóng 5G và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa.

06/10 | 11:15 – 12:00

Khai trương thử nghiệm phát sóng 5G và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóaa
 Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa
1. Video Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm mạng 5G và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa
2. Ấn nút khai trương thử nghiệm phát sóng 5G và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa
3. Trải nghiệm mạng 5G và thăm quan Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề 1 - Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

06/10 | 13:30 - 16:30

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Thanh Hóa
 Phòng Hội thảo 3A, Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa
1. Đón tiếp Đại biểu

 13:30 - 13:45

2. Thông qua chương trình và giới thiệu đại biểu

 13:45 - 13:50

3. Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh
 Ông Vũ Đức Nhiệm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

 13:50 - 14:00

4. Tổng quan và các giai đoạn của Chuyển đổi số với Doanh Nghiệp
 Chuyên gia của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH&ĐT

 14:00 - 14:15

5. Các DNNVV thường bị “hack” như thế nào và chiến lược là gì?
 Đại diện Tập đoàn Kaspersky

 14:15 - 14:30

6. Vai trò của các bộ phận trong triển khai CĐS của doanh nghiệp
 Chuyên gia của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH&ĐT

 14:30 - 14:45

7. Vai trò của các bộ phận trong triển khai CĐS của doanh nghiệp
 Chuyên gia của Dự án USAID LinkSME

 14:45 - 15:00

8. Tọa đàm, thảo luận
 Chủ trì: Lãnh đạo Cục PTDN, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp Hội DN tỉnh, các Chuyên gia, diễn giả

 15:00 - 15:40

9. Tư vấn chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)
 Chuyên gia của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH&ĐT

 15:40 - 16:20

10. Kết thúc
 Lãnh đạo Sở KH&ĐT Thanh Hóa

 16:20 - 16:30

Chuyên đề 2 - Chuyển đổi số TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

06/10 | 14:00-16:30

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh
 Phòng Hội thảo 3B, Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa
1. Đón tiếp Đại biểu

 13:30 - 13:45

2. Thông qua chương trình và giới thiệu đại biểu

 13:45 - 13:50

3. Phát biểu khai mạc
 Lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa

 13:50 - 13:55

4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh
 Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi, Bộ NN và Phát triển nông thôn

 13:55 - 14:20

5. Nền tảng và ứng dụng AI trong sản xuất nông nghiệp thông minh
 Ông Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện trí tuệ nhân tạo

 14:20 - 14:40

6. Một số giải pháp phối hợp xây dựng, quản lý, khai thác “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi” và “Hệ thống thông tin và cơ sở cấp, quản lý mã số vùng trồng”; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
 Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa

 14:40 - 15:10

7. Số hóa Doanh nghiệp – Từ chiến lược đến thực thi
 Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty IZI Solution

 15:10 - 15:30

8. Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt IUU nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC
 Ông Nguyễn Cao Luân, Giám đốc phần mềm Công ty đầu tư phát triển công nghệ Greentech

 15:30 - 15:45

9. Tạo đàm, thảo luận
 Chủ trì: Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Sở NN&PTNT Thanh Hóa, các Chuyên gia, diễn giả

 15:45 - 16:20

10. Kết thúc
 Lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa

 16:20 - 16:30

Tổ chức giao lưu học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa

07/10 | 07:30 - 11:30

Tổ chức giao lưu học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa - Chủ đề: Chuyển đổi số với tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa
 Hội trường tầng 3, Tòa nhà Trung tâm CNTT Thanh Hóa
1. Đón tiếp đại biểu

 07:30 - 07:45

2. Thăm quan các gian hàng, trải nghiệm mạng 5G, trải nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa

 07:45 - 09:00

3. Thông qua chương trình và giới thiệu đại biểu

 09:00 - 09:05

3. Phát biểu khai mạc
 Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức

 09:05 - 09:15

4. Vai trò của Đoàn viên - Thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia
 Ông Lê Minh Chiến, UV BTV Đoàn Thanh niên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 09:15 - 09:55

5. Xu hướng phát triển sản phẩm công nghệ và định hướng chiến lược thị trường ở Thanh Hóa, kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự CNTT, cơ hội việc làm trong lĩnh vực CNTT
 Ông Mai Thanh Quyết, Giám đốc Công ty Pancake

 09:55 - 10:30

6. Trình bày về các sản phẩm dự án Sinh viên CNTT tỉnh Thanh Hóa triển khai về CĐS và áp dụng thành tựu cách mạng CNCN 4.0
 Sinh viên Đại học Hồng Đức

 10:30 - 11:00

7. Phát động tham gia cuộc thi Techfest 2023 cho sinh viên CNTT
 Trường Đại học Hồng Đức

 11:00 - 11:15

8. Bế mạc các sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số
 Lãnh đạo Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh Thanh Hóa

 11:15 - 11:30

 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds