Nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang

- Nguồn gốc xuất xứ: Xã Hà Long- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa

- Quy trình sản xuất: Lúa cấy vào vụ mùa, gặt vào cuối tháng 11 dương lịch, phơi khô, sát, sàng lọc, đóng túi (5kg/túi), đưa ra thị trường

- Quy mô sản xuất: 500 tấn /năm Cây lúa nếp cái Hoa Vàng quy trình sản xuất 150 ngày - khi lúa chín gặt về phơi khô quạt sạch loại bỏ tạp chất, - xay sát tách vỏ chấu, đóng bao và bán sanr phẩm.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh:

- Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất: .Không

- Chất thải trong quá trình sản xuất (mô tả cụ thể):

+ Dạng rắn (bã thải, túi nylon, bụi...): Vỏ chấu

+ Dạng lỏng: Không

+ Dạng khí (khói, khí thải); Không

- Giải pháp bảo vệ môi trường (xử lý chất thải như thế nào?): +Vỏ chấu đốt lên ủ cùng với phân hữu cơ để làm phân bón cho cây lúa , săn , ngô, khoai..vv.

- Môi trường nuôi, trồng; Các cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo vệ sinh có kế hoạch thu gom rác thải, hệ thống xử lý chất thải thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường.