Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhThể loạiTải về
1 2427/STTTT-BCVT V/v đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch 10/11/2022 Công văn
2 1375/BC-STTTT Về triển khai thực hiện các Kế hoạch trong hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 01/07/2022 Báo cáo
3 1349/STTTT-QLBC V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính, thực thi các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh hoạt động trên hạ tầng bưu chính trong môi trường số 29/06/2022 Công văn
4 157/KH-UBND Triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng thương mại điện tử năm 2022 10/06/2022 Kế hoạch
5 350/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 24/02/2022 Quyết định
6 241/KH-UBND Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 10/11/2021 Kế hoạch
7 2151/STTTT-QLBC V/ v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của hộ SXNN trên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số NN-NT 13/10/2021 Công văn
8 2067/STTTT-BC V/ v hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số NN-NT 01/10/2021 Công văn
9 1369/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 06/09/2021 Quyết định
10 195/KH-UBND Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 27/08/2021 Kế hoạch
11 1034/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 21/07/2021 Quyết định
12 210/KH-UBND Phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025 02/10/2020 Kế hoạch