Sổ tay truyền thông - Hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số
Tải file đính kèm: Tại đây
Tài liệu tuyên truyền - Đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động trên hạ tầng bưu chính khi tham gia thương mại điện tử
Tải file đính kèm: Tại đây
Tài liệu tuyên truyền - Hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP
Tải file đính kèm: Tại đây