• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 78

    Đã truy cập: 7789837

Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhThể loạiTải về
1 77/KH-UBND Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. 28/03/2023 Kế hoạch
2 214/2022/NQ-HĐND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 13/03/2022 Nghị quyết
3 54/CTr-UBND Ban hành Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 03/03/2022 Chương trình
4 06-NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 10/11/2021 Nghị quyết
5 3716/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa 23/09/2021 Quyết định
6 195/KH-UBND Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 27/08/2021 Kế hoạch
7 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 15/06/2021 Quyết định
8 377/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số 26/03/2021 Quyết định
9 91/QĐ-BTTTT Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông 25/01/2021 Quyết định
10 2374/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025 30/12/2020 Quyết định
11 5447/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, phiên bản 2.0 22/12/2020 Quyết định
12 5355/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa 16/12/2020 Quyết định
13 1726/QĐ-BTTTT Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” 12/10/2020 Quyết định
14 4216/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 06/10/2020 Quyết định
15 159/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 20/07/2020 Kế hoạch
16 749/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 03/06/2020 Quyết định
17 255/QĐ-BTTTT Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa 26/02/2020 Quyết định
18 1454/QĐ-BTTTT Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin 06/09/2019 Quyết định