• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 127

    Đã truy cập: 7789601

Ngày 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa”, ngày 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023.


Ảnh minh họa

Hội nghị dự kiến diễn ra từ 8h00 ngày 24-3-2023. Điểm cầu chính tại UBND tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 559 xã, phường, thị trấn.

Theo kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, chương trình đối thoại tập trung vào 4 nội dung.

Đó là, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua, các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới; các nội dung chính của Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030.

Khái quát tình hình thanh niên của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh... và một số văn bản liên quan đến phát triển thanh niên.

Các nội dung khuyến khích thanh niên tham gia cải cách hành chính; áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tham gia thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thanh niên đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục đích của hội nghị đối thoại nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên.

Đồng thời, thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại để Chủ tịch UBND tỉnh nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Nguồn: Báo Thanh Hóa