• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 86

    Hôm nay: 2526

    Đã truy cập: 7336322

Tổ chức truyền thông và cài đặt các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 tại 2 Trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX huyện.

Từ ngày 25/11/2023 Ban chỉ đạo chuyển đổi số(CĐS) huyện Hà Trung, Huyện đoàn Hà Trung, VNPT Bỉm Sơn- Hà Trung phối hợp với các trường: THPT Hà Trung, THPT Hoàng Lệ Kha; Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung tổ chức truyền thông, tuyên truyền và cài đặt các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX.

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện về Chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch số 14/KH-ĐTN-UBND ngày 31/7/2023 của Huyện đoàn và UBND huyện Hà Trung về phối hợp hoạt động thúc đầy Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2026. BCĐ chuyển đổi số huyện đã phối hợp tổ chức thực hiện tại 2 trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung.


VNPT Bỉm Sơn- Hà Trung hướng dẫn cài đặt CĐS tại Trường THPT Hà Trung.

Kết quả tính đến ngày 11/12/2023, đã có 3.319 thầy cô giáo và học sinh của 2 Trường THPT Hà Trung, Hoàng Lệ Kha và Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung tham gia truyền thông với các nội dung gồm: Truyền thông tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi về chuyển đổi số, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi số đối với việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia chuyển đổi số.


VNPT Bỉm Sơn- Hà Trung hướng dẫn cài đặt CĐS tại Trường THPT Hoàng Lệ Kha.

Đã có 100% học sinh được hướng dẫn cài đặt phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng; Đã cài đặt trên 650 chữ ký số cho học sinh; Đã cài đặt trên 200 ví điện tử cho học sinh. Sau truyền thông, VNPT Bỉm Sơn- Hà Trung tiếp tục phối hợp với các nhà trường để cài đặt cho số học sinh còn lại, phấn đấu 31/12/2023 hoàn thành chỉ tiêu. Qua đợt cài đặt CĐS này, Huyện đoàn Hà Trung sẽ chọn các viên thanh niên ở các trường học làm lực lượng nòng cốt để trong thời gian tới hướng dẫn tuyên truyền chuyển đổi số tại địa phương nơi các học sinh cư trú.


VNPT Bỉm Sơn- Hà Trung hướng dẫn cài đặt CĐS tại Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung.

Đây là hoạt động quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cài đặt các chỉ tiêu chuyển đổi số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong năm 2023.

Nguồn: hatrung.thanhhoa.gov.vn