• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 103

    Hôm nay: 13123

    Đã truy cập: 4657585

Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh đoàn: Ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số

Chiều 13-4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Tỉnh đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026.


Các đại biểu dự chương trình

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa; Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Toàn cảnh chương trình.

Với mục tiêu “CĐS giải quyết các vấn đề của xã hội, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” và CĐS theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, để đạt được các chỉ tiêu quan trọng về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên ban hành Quyết định giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương sớm ban hành Nghị quyết trong công tác CĐS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, với quyết tâm đẩy nhanh quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh, Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên xây dựng bộ tiêu chí mô hình CĐS cấp huyện, cấp xã và giao chỉ tiêu hoàn thành CĐS cho UBND cấp huyện, cấp xã đến năm 2025.


Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại chương trình.

Trong năm 2023, Sở TTT&TT sẽ tập trung tham mưu hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham mưu ban hành các quy định, quy chế, các cơ chế chính sách đảm bảo điều kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số; hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ để trở thành tỉnh điểm về an toàn thông tin của cả nước; xây dựng mô hình “3 Không”: Không nộp/nhận hồ sơ giấy; Không đến Trung tâm Hành chính công; Thanh toán không dùng tiền mặt, thí điểm tại một số xã, phường thị trấn đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện CĐS trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo từng lĩnh vực, ngành hàng; phối hợp cung cấp miễn phí chữ ký số cho người dân để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh và các dịch vụ khác… Trong đó, thanh niên đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong ứng dụng các dịch vụ CĐS, trong tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về CĐS; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng các ứng dụng CĐS.

Chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT và Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS làm chủ khoa học - công nghệ trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy CĐS trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và cộng đồng xã hội, chuyển sinh hoạt của Đoàn Thanh niên lên môi trường số. Đồng thời tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về CNTT, CĐS nhằm nâng cao năng lực số, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT.


Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu chứng kiến chương trình ký kết giữa Sở TT&TT và Tỉnh đoàn.

Giai đoạn 2023-2026, hai bên thống nhất phối hợp hoạt động trên các nội dung chính: Tuyên truyền, tập huấn về CĐS cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, tổ công nghệ số cộng đồng; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN, người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường giao dịch thương mại điện tử và sử dụng các ứng dụng CĐS; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu nhi thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cán bộ, ĐVTN, hộ gia đình ứng dụng CNTT, CĐS để nâng cao hiệu quả trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh; Phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến khích thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu, làm chủ CNTT, đồng thời phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT…


Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu phát biểu tại chương trình.

Ngay sau lễ ký kết, hai cơ quan sẽ giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đơn vị đầu mối triển khai các nhiệm vụ ký kết, cụ thể là tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong Tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về CĐS cho lực lượng đoàn viên thanh niên, bắt tay ngay vào việc hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng, các nền tảng về CĐS “để cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Nguồn: Báo Thanh Hóa