• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 89

    Hôm nay: 1897

    Đã truy cập: 7302925

Thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Ngày 02/6/2020, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc triển khai quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn huyện.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND giúp cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ nhanh tróng, hiệu quả, giảm nhiều chi phí.

Từ ban đầu thực hiện khó khăn, đến nay việc ký số được cán bộ công chức, viện chức UBND huyện và đơn vị trực thuộc thực hiện 100%.
 

(Anh sưu tầm)

1. Bối cảnh xuất hiện vấn đề, bài toán cần giải quyết, khó khăn, thách thức. 

Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học–công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba trụ cột thực hiện phát triển nhanh, phát triển bền vững; đồng thời là một trong những khâu đột phá lớn, góp phần “tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”.

Như chúng ta đã biết chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm cần có sự quyết tâm vào cuộc của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, sự vào cuộc chung tay của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp thì mới thành công. Trong năm 2022 với khối lượng công việc lớn; UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã chủ động, tích cực và đã nỗ lực cố gắng hoàn thành được một số nhiệm vụ góp phần thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Chính quyền số; hiện đại hóa nền hành chính và cải cách hành chính; tăng hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, với khối lượng công việc, nhiệm vụ còn lại của năm 2023 là còn nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; do đó người đứng đầu các các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã phải quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Bối cảnh xu hướng hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số là tất yếu để tồn tại và phát triển. Cả thế giới đều tham gia chuyển đổi số, trong đó có Việt Nam, các doanh nghiệp muốn phát triển cần phải tham gia chuyển đổi số.

Do nhu cầu công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi xử lý nhanh, hiệu quả. Việc thực hiện chuyển đổi số, trong đó ký số điện tử là nhu cầu không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ hiện nay.

Trước đây chưa sử dụng ký số điện tử việc thực hiện ký, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn có lúc không kịp thời gian, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, tốn kém tiền của nhà nước.

2. Cách làm, giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề (nhấn mạnh yếu tố ứng dụng hiệu quả công nghệ số). 

UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND theo hướng dẫn của cấp tỉnh và tình hình thực tế của huyện.

Mặt khác UBND huyện còn mời các chuyên gia, cán bộ, công chức chuyên môn cấp tỉnh về tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức các đơn vị trên địa bàn huyện. 

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt, nhịp nhàng, hiệu quả cao.

Đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND đạt hiệu quả.

Ngoài ra UBND huyện cử cán bộ quản trị mạng xuống hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc cho một số cán bộ, công chức, viên chức của một số đơn vị trên địa bàn chưa thực hiện được.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND.

3. Ước tính tổng kinh phí thực hiện: 

Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 18/5/2020 của UBND  tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện Vĩnh Lộc đã đầu tư bổ sung thêm máy tính cấu hình đảm bảo, kinh phí quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông hàng năm, kinh phí mua phần mềm diệt virut, kinh phí tập huấn về thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ công việc TDOF. Ước tính tổng kinh phí thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa khoảng 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

4. Kết quả, hiệu quả, giá trị mang lại (bao gồm cả hiệu quả về kinh phí). 

Đến năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt phần mềm TDOF, ký số 100% các văn bản, thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra.

- Tiết kiêm được nhiều kinh phí (In, phô tô, cước chuyển phát, công vận chuyển,…)

- Rút ngắn thời gian, tiện lợi, xử lý văn bản và ký số, phát hành văn bản ở mọi nơi, mọi lúc.

- Tạo ra cách thức thực hiện làm việc khoa học, chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước đã giao; hiện đại hóa nền hành chính và cải cách hành chính; tăng hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, nâng cao chỉ số cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của huyện; tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp.

5. Bài học kinh nghiệm rút ra. 

Qua tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 18/5/2020 của UBND  tỉnh Thanh Hóa, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ cần phải có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ Thủ trưởng cơ quan, đối với huyện Vĩnh Lộc để đạt được Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, nếu văn bản không trình qua TDOF theo quy định thì không ký duyệt. Thời gian đầu cán bộ ,công chức thấy khó chịu, gặp khó trong quá trình thực hiện, thời gian đầu bỡ ngỡ, tỷ lệ thực hiện thấp, không đạt yêu cầu và dần dần thực hiện tốt hơn, đến năm 2022 huyện Vĩnh Lộc thực hiện tốt Chỉ thị luôn đứng trong tốp 10/27 huyện, thị, thành phố.

Mặt khác để thực hiện tốt Chỉ thị cần phải có sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát, sát sao việc thực hiện của các đơn vị: Có văn bản chỉ đạo sát sao, thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

6. Khuyến nghị, định hướng phát triển, nhân rộng bài học thành công.

Trong thực hiện Chỉ thị 15 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cần yêu cầu đơn vị phụ trách phần mềm TDOF nâng cấp thường xuyên phần mềm nhằm đáp ứng nhiệm vụ, nhu cầu thực tế

Huyện Vĩnh Lộc